Flemming Bastholm arbejder med erhvervsretlig rådgivning med særlig fokus på finansierings- og insolvensretlige spørgsmål, herunder rådgivning i forbindelse med rekonstruktioner, og som kurator i konkursboer.

Han er udpeget af Skifteretten i Aarhus som fast likvidator og kurator samt som medhjælper i gældssaneringssager.

Flemming er endvidere ekstern lektor i insolvensret og international handelsret på Aarhus Universitet.

Competent, prompt response, pleasant and accommodating.

IFLR1000, 2021