Frederik Ahle Agersnap er tilknyttet Hortens afdeling for fast ejendom. Frederik har erfaring med en lang række forskellige formueretlige emner, men er specialiseret inden for entrepriseretten.

Frederik har stor erfaring med at håndtere og løse forskellige entrepriseretlige problemstillinger, herunder tvister om forsinkelse, ekstraarbejder og mangler. Han er velbevandret i byggeriets standardvilkår Almindelige Betingelser ("AB") inden for alle byggeriets organisationsformer.

Frederik deltager løbende i skønsforretninger og giver møde i rets- og voldgiftssager.