Jacob Pehrson beskæftiger sig primært med det insolvens- og finansieringsretlige område og er daglig leder af Hortens afdeling i København inden for dette område. Jacob er specialist inden for kreditgivning til såvel forbrugere som erhvervsdrivende, og han rådgiver i den forbindelse professionelle kreditgivere om de juridiske aspekter ved såvel fritstående lån som løsørefinansiering - herunder leasingforhold og kreditaftaleretlige forhold.

Jacob har i den forbindelse stor erfaring med reguleringen af kredit- og leasingaftaler, markedsføringen af disse og den efterfølgende inddrivelse, hvorfor han også bistår en lang række erhvervsdrivende med deres inddrivelse af tilgodehavender. Jacob rådgiver endvidere i tvister med Forbrugerombudsmanden og andre tilsynsmyndigheder inden for det kredit- og markedsføringsretlige område.

Derudover fører Jacob adskillige retssager - særligt om større pengeinstitutskrav - og i den forbindelse har han en særlig ekspertise inden for retsområder som kaution, forældelse, renter, god skik for finansielle virksomheder m.v.

Desuden har Jacob stor erfaring med inddrivelse af offentligretlige krav såsom ejendomsskatter og krav tilhørende kommunalt ejede forsyningsselskaber. Jacob er daglig leder af Hortens tvangsauktionsteam og forestår en lang række tvangsauktioner over fast ejendom; både for offentlige kreditorer og for penge- og realkreditinstitutter.

Endelig har Jacob flere års erfaring med behandling af konkursboer og fungerer som skifteretsudpeget kurator, herunder som medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel.