Jacob Pehrson beskæftiger sig primært med det insolvens- og finansieringsretlige område, og er daglig leder af Hortens afdeling i København inden for dette område. Jacob er specialist inden for kreditgivning til såvel forbrugere som erhvervsdrivende, og han rådgiver i den forbindelse professionelle kreditgivere om de juridiske aspekter ved såvel fritstående lån som løsørefinansiering - herunder leasingforhold og kreditaftaleretlige forhold.

Jacob har i den forbindelse stor erfaring med reguleringen af kredit- og leasingaftaler, markedsføringen af disse og den efterfølgende inddrivelse, hvorfor han også bistår en lang række erhvervsdrivende med deres inddrivelse af tilgodehavender. Endvidere fører han adskillelige retssager samt forestår procedurer i fogedretten inden for området, ligesom Jacob rådgiver i tvister med Forbrugerombudsmanden og andre tilsynsmyndigheder inden for det kredit- og markedsføringsretlige område. Her rådgiver han også om regulatoriske forhold i relation til opnåelse af tilladelse til at udøve forbrugslånsvirksomhed.

Derudover har Jacob stor erfaring med behandling af konkursboer og tvangsauktion af både fast ejendom og løsøre.