Jannick Kofoed Mortensen rådgiver danske og udenlandske virksomheder om finansieringsretlige problemstillinger. Desuden rådgiver Jannick om regulatoriske forhold vedrørende udøvelse af finansiel virksomhed, herunder særligt om forskellige problemstillinger i lov om finansiel virksomhed, foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering samt om udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge.