Jannie Stenmann Jensen rådgiver danske og internationale virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer om alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten både i forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder og vedrørende kollektive overenskomster.

Jannie beskæftiger sig med rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med forskels- og ligebehandling, direktørkontrakter, ansættelseskontrakter, opsigelse/bortvisning, fratrædelsesaftaler samt konkurrenceklausuler og kundeklausuler.

Desuden rådgiver Jannie virksomheder om de ansattes retstilling ved virksomhedsoverdragelse. Derudover beskæftiger hun sig også med offentlig ansættelse og overenskomstmæssige forhold.