Jens Jakob Bugge indgår i Hortens afdeling for Immaterialret & Teknologi. Han rådgiver danske og udenlandske virksomheder inden for alle områder af immaterialretten, herunder vedrørende rets- og voldgiftssager og kontrakter (licensaftaler, sameksistensaftaler, overdragelsesaftaler mv.). Han har et særligt fokus på varemærkeret og retssager herom (herunder tvister vedrørende parallelimport, varemærkefalsk og piratkopiering) samt tilsvarende sager om illoyal markedsføring, eksempelvis i relation til vildledende markedsføring, sammenlignende reklame og produktefterligninger. Han rådgiver endvidere om ophavsret og bistår i den forbindelse bl.a. en række kendte danske rettighedshavere inden for møbelindustrien. Jens Jakob har rådgivet inden for mange forskellige sektorer, herunder design- og beklædning, life science & healthcare, kosmetik, dagligvarer, media & entertainment, biler og jordbrugsmaskiner, finans, IT og energi, ligesom han over årene har rådgivet kommuner på immaterialretsområdet.

Jens Jakob har stor retssagserfaring inden for sine specialeområder og har rådgivet i mange højt profilerede sager. Han fører løbende sager ved Sø- og Handelsretten, Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret, ligesom han har procederet for EU-Domstolen. Han er en af landets førende advokater inden for varemærkeret og markedsføringsret (illoyal konkurrence) og har bl.a. ført flere principielle sager for Højesteret med udstikkere til EU-Domstolen. Jens Jakob er tidligere administrerende partner i Horten fra 2004-2007.

Jens Jakob er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
WTR1000 - Leading Trademark Professional
Legal 500 - Intellectual Property (Recommended Lawyer)
Chambers - Intellectual Property
Managing Intellectual Property - IP Star 2014
Best Lawyers - Dispute Resolution
IP Stars - Trade mark star

Clients appreciate his thoroughness, reporting that he was extremely careful and detailed about information collection and due diligence.

Chambers, 2019

Jens Jakob Bugge is extremely responsive and always on his toes to answer our questions. He has a very practical approach to dealing with matters and a good ability to explain complex matters in a way that allows the client to easily understand it. Clients really appreciate his easy way of communicating.

Chambers, 2018

Bugge is a very talented litigator who heads an impressive amount of cases.

WTR1000, 2018

Nyheder