Jim Øksnebjerg rådgiver om M&A, børsret, private equity og venture capital samt alle områder af selskabsretten. Han har betydelig erfaring med cross-border og public to private-transaktioner og har stået i spidsen for den strategiske og juridiske rådgivning i forbindelse med en række komplekse transaktioner. Jim rådgiver om børsretlige emner og har i mere end 15 år beskæftiget sig intensivt med selskabsret. Han har opbygget en betydelig selskabsretlig ekspertise – blandt andet fra tidligere ansættelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - og har stor erfaring med såvel aktie- og anpartsselskaber som andre selskabsformer såsom partnerselskaber, andelsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber mv. Herudover har han ti års erfaring som rådgiver for investorer og virksomheder i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af venture og private equity investeringer, salg af porteføljeselskaber, management buy out, management buy in etc, ligesom han har rådgivet om de regulatoriske rammer for innovationsmiljøer.

Jim var fra 2003-2007 ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet, hvor han har undervist i en årrække i formueret. Derudover har han afholdt en lang række kurser inden for M&A, selskabsret og aktieaflønning samt varetaget dirigenthvervet på en række generalforsamlinger.

Jim Øksnebjerg er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal500 - Capital markets (Recommended Lawyers
IFLR1000 - Corporate and M&A (Notable Practitioner)