Jonathan Fraenkel Kærn rådgiver om køb og salg af virksomheder og infrastruktur inden for energi- og forsyningssektoren, herunder on- og offshore vindmølleparker, olie- gaslicenser, erhvervshavne mv.

Jonathan har erfaring med forhandling af kontrakter og håndtering af tvister inden for energisektoren og rådgiver herudover om de regulatoriske forhold, der præger sektoren.

Endelig rådgiver Jonathan om generelle erhvervsretlige forhold, herunder udarbejdelse af alle former for kommercielle kontrakter som forhandler-, distributions- og agentaftaler og er forfatter til artiklen ET.2013.349 om svig i kontraktforhold efter aftalelovens § 30.