Kasper Revsbech indgår i Hortens afdeling for kommercielle tvister og voldgift.

Kasper har betydelig erfaring med førelse af retssager, herunder i relation til hestebranchen.

Kasper beskæftiger sig endvidere med rådgivning om erhvervsretlige forhold, herunder ikke mindst tvisthåndtering.

Endvidere bistår Kasper i et vist omfang i sager af offentligretlig karakter.