Katrine Pristed Michaelsen Katrine Pristed Michaelsen rådgiver inden for fast ejendom, herunder især entrepriseret.

Katrine rådgiver nationale og internationale parter i bygge- og anlægsbranchen, herunder ved indgåelse af entreprisekontrakter og rådgiveraftaler.

Hun har bred erfaring med byggeriets retsforhold, og repræsenterer byggeriets parter i forbindelse med håndtering af rets- og voldgiftssager og i syn og skønssager.