Katrine Pristed Michaelsen indgår i Hortens afdeling for fast ejendom.

Katrine rådgiver nationale og internationale parter i bygge- og anlægsbranchen, herunder ved indgåelse af entreprisekontrakter og rådgiveraftaler. Hun repræsenterer også byggeriets parter i forbindelse med håndtering af rets- og voldgiftssager og i syn og skønssager.

Herudover beskæftiger Katrine sig med rådgivning i sager vedrørende skat, moms og afgifter, herunder med førelse af administrative sager og retssager om skatte- og afgiftsmæssige forhold.