Kristen Helms Skov rådgiver private samt hel- og halvoffentlige virksomheder om konkurrenceret, statsstøtteret og udbudsret – både i EU-retligt og nationalt perspektiv.

Kristen rådgiver blandt andet om konkurrenceret i forbindelse med køb og salg af virksomheder, ved udarbejdelse af distributions- eller samarbejdsaftaler samt i forbindelse med erstatningssager for overtrædelse af konkurrenceloven. Han har også erfaring som underviser, herunder for brancheforeninger og private virksomheder i emner som dawn raid og konkurrenceret i distributionsaftaler.

Derudover rådgiver Kristen virksomheder og offentlige institutioner om statsstøtteretlige problemstillinger, herunder ved etablering af energiinfrastruktur og ved udlejning af offentligt ejede ejendomme.

Kristen har også rådgivet både ordregivere og tilbudsgivere i forbindelse med en række forskellige udbud, herunder udbud af it-kontrakter og medico-ydelser.