Kristine Friis Nolsø rådgiver danske og internationale virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer om alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten både i forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder og vedrørende kollektive overenskomster. Særligt er hun specialiseret i aftaler vedrørende medarbejderes ansættelsesforhold - herunder ansættelseskontrakter og fratrædelsesaftaler samt tvisteløsning. Kristine beskæftiger sig også med rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med forskels- og ligebehandling, incitamentsordninger og virksomhedsoverdragelse.

Herudover rådgiver Kristine også små og mellemstore virksomheder om udlændingeret, og ind- og udstationering, herunder ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser samt erhvervsretlige forhold i bred forstand, blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af kommercielle kontrakter samt tvisteløsning.

Kristine har desuden erfaring inden for rekonstruktion og insolvens, herunder med førelse af retssager vedrørende omstødelse i konkurs og ledelsesansvar.

Kristine underviser i obligationsret på Københavns Universitet.