Lars Carstens er specialiseret i forvaltnings- og kommunalret og har mange års erfaring som rådgiver for hel- og halvoffentlige virksomheder. Lars har endvidere stor ekspertise inden for ekspropriation, socialret, taksation, byfornyelse, lejelovgivningen, privatret og erstatningsforhold samt bevillingsforhold – herunder særligt taxabevillinger. Han er en erfaren procesadvokat og har ført en lang række sager for kommuner og andre offentlige organer for domstolene i alle instanser, taksationsmyndigheder mv. inden for sine specialer.

Lars er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Best Lawyers - Administrative Law, Dispute Resolution