Line Maagaard beskæftiger sig særligt med problemstillinger inden for miljø-, plan- og byggeret.

Line rådgiver offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder om problemstillinger inden for især miljøret, planret og naturbeskyttelse. Line bistår desuden med retssager.

Line har specialiseret erfaring med tværfagligt samarbejde inden for miljøretten bl.a. i relation til EU-habitatreglerne, naturbeskyttelse og aktindsigt i miljøoplysninger. Hun har desuden erfaring med retsforfølgning, herunder strafferetlige problemstillinger og overtrædelser af miljølovgivningen.