Line Maagaard beskæftiger sig særligt med problemstillinger inden for miljø-, plan- og byggeret.

Line rådgiver offentlige myndigheder, private borgere samt offentlige og private virksomheder om problemstillinger inden for især miljøret, planret og naturbeskyttelse.

Line har specialiseret erfaring med tværfagligt samarbejde inden for miljøretten med bl.a. EU-habitatreglerne, naturbeskyttelse og aktindsigt i miljøoplysninger. Line har desuden erfaring med retsforfølgning af overtrædelser af miljølovgivningen.