Lisbet Vedel Thomsen er specialiseret inden for offentlig ret og retssagsførelse for kommuner og andre offentlige myndigheder. Hun har betydelig erfaring med rådgivning og retssager om offentlig regulering, hjemmelsspørgsmål, forvaltningsret og offentlige myndigheders erstatningsansvar. Hun fører endvidere retssager om den offentlige erstatningsordning for patientskader.