Louise Bjørnager beskæftiger sig primært med det insolvensretlige område, herunder behandling af konkursboer og førelse af retssager vedrørende konkursretlige problemstillinger.

Louise rådgiver desuden om selskabsretlige problemstillinger og fører løbende en række mindre retssager.