Louise Hilton Saggau rådgiver generelt om EU-ret, udbudsret og statsstøtte. Louise  er specialiseret inden for udbudsretten, hvor hun rådgiver særligt regioner, kommuner og kommunale forsyningsselskaber om alle aspekter af udbudsretten fra udformning af udbuds- og kontraktgrundlag til gennemførelse af udbudsprocesser og håndtering og førelse af klage- og Voldgiftssager. Louise rådgiver endvidere ofte om OPI (Offentlig-Private Innovationssamarbejder) og andre partnerskabslignede samarbejder.

Louise er certificeret PRINCE2-projektleder og agerer som projektleder i større projekter og processer med mange aktører samt i forbindelse med gennemførelse af større udbud og forhandlinger for særligt kommuner. Louise har indgående kendskab til kommuners organisering og de kommunalpolitiske beslutningsprocesser fra sin deltidsudstationering i Albertslund Kommune.

Derudover har Louise omfattende erfaring som underviser, blandt andet som underviser på Københavns Universitet (faget Institutionel Forfatningsret og EU-forfatningsret) og som underviser på Hortens Udbudsrettens A-Z. Louise har endvidere været tilknyttet universitetet som ekstern lektor og procesvejleder.