Louise Hilton Saggau Saggau rådgiver generelt om EU-ret, udbudsret og statsstøtte. Louise er specialiseret inden for udbudsretten, hvor hun rådgiver staten, regioner, kommuner og kommunale forsyningsselskaber om alle aspekter af udbudsretten fra udformning af udbudsmateriale og kontraktgrundlag til gennemførelse af udbudsprocesser og håndtering og førelse af klage, rets- og voldgiftssager.

Hun rådgiver desuden om offentlig-private innovationssamarbejder (OPI'er) og andre partnerskabslignede samarbejder. Louise har fx. stået for opdateringen af "OPI-modelaftalen" i 2019.

Louise er certificeret PRINCE2-projektleder og agerer som projektleder i større projekter og processer med mange aktører samt i forbindelse med gennemførelse af større udbud og forhandlinger for særligt kommuner. Hun har indgående kendskab til kommuners organisering og de kommunalpolitiske beslutningsprocesser fra sin deltidsudstationering i Albertslund Kommune.

Derudover har Louise omfattende erfaring som underviser på Hortens kursus "Udbudsrettens A-Z", og som tidligere underviser på Københavns Universitet i faget Institutionel Forfatningsret og EU-forfatningsret. Louise har desuden været tilknyttet universitetet som ekstern lektor og procesvejleder.