Mariam Sheikh beskæftiger sig med retssager og kommercielle tvister, særligt inden for det erstatningsretlige område.