Martin Guldbrandt Hansen beskæftiger sig primært med rådgivning af kommuner, regioner og statslige myndigheder inden for offentlig ret og EU-ret, herunder kommunal- og forvaltningsret, miljø- og planret og kommunal ejendomsbeskatning.

Derudover beskæftiger Martin sig med tvister, hvor han repræsenterer offentlige myndigheder og private aktører inden for kommunal- og forvaltningsretlige spørgsmål, miljø- og planretlige spørgsmål og spørgsmål vedrørende kommunal ejendomsbeskatning.