Mathias Vestergaard Christensen arbejder med køb og salg af virksomheder og infrastruktur inden for energi- og forsyningssektoren, herunder særligt i forbindelse med køb og salg af olie- og gasvirksomheder, on- og offshore vindmølleparker, konsolidering af virksomheder inden for vandsektoren, etablering og omstrukturering af erhvervshavne mv.

Derudover beskæftiger Mathias sig med øvrige problemstillinger inden for energi- og forsyningsområdet, herunder forhandling og tvister vedrørende kontraktsforhold samt udfordringer i forbindelse med etablering og omlægning af forsyningsledninger, eksempelvis som følge af større anlægsprojekter eller ved konflikter mellem ledningsejere.

Mathias underviser desuden ofte i sine specialområder på kurser og konferencer for energi- og forsyningsvirksomheder, brancheforeninger mv.