Mia Ceric beskæftiger sig primært med kommunalret og generelle forvaltningsretlige problemstillinger. Hun bistår endvidere i sager vedrørende energi- og forsyningsret.

Mia rådgiver kommunerne om kommunalfuldmagtsreglerne og styrelsesretten samt andre offentlige myndigheder om forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og øvrige offentligretlige forhold. Hun rådgiver også helt og delvist offentligt ejede selskaber om grænsefladerne mellem offentlig ret og privatret. Hun bistår endvidere i sager vedrørende miljø- og planret samt energi- og forsyningsret.