Michael Goeskjær er specialiseret i IT-ret, informationsteknologi, immaterielle rettigheder og aftaleret. Gennem sine godt 20 år som juridisk rådgiver har han bistået danske og internationale virksomheder i en lang række sager - blandt andre inden for IT og IPR, telekommunikation, distribution- og forhandlerspørgsmål samt generel selskabsret og kontraktretlige forhold - herunder danske og internationale distributions- og agentaftaler. Michael er en erfaren procesadvokat og har ført et betydeligt antal højt profilerede sager for danske domstole i relation til blandt andet varemærketvister. Endvidere har han bistået Motorola i forhandlingen af kontrakter i forbindelse med Danmarks hidtil største IT-projekt (levering af landsdækkende kommunikationssystem til nødberedskab).

Michael er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500 - Information technology og Telecoms (Recommended Lawyer)