Mikkel Veje Hvidholm beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager, hvor han yder juridisk bistand til danske og udenlandske klienter. Mikkel bistår klienten fra tvistens opståen, til den er endeligt afviklet ved dom eller forlig.

Mikkels primære arbejde består af juridiske undersøgelser, udarbejdelse af processkrifter og afvikling af hovedforhandlinger i rets- og voldgiftssager. Sagerne vedrører oftest aftaleretlige, køberetlige og erstatningsretlige spørgsmål, herunder sager om heste og dyrlæger.