Nicolai Mallet yder bistand inden for erhvervsrettens område med hovedvægt på kommercielle kontrakter, projektstyring, M&A, selskabsretlige forhold og ansættelsesret. Han er medlem af en række selskabsbestyrelser og fungerer bl.a. som strategisk rådgiver for danske og tyske erhvervsvirksomheder og organisationer. Siden 2000 har Nicolai haft særlig fokus på rådgivning i forbindelse med udvikling, salg og finansiering af vindmølle- og solenergiprojekter inden for EU.

Nicolai er en erfaren procesadvokat og har ført en lang række sager for domstolene i alle instanser. Han har været beskikket bisidder for bl.a. statsminister Lars Løkke Rasmussen og tidligere skatteminister Peter Christensen i regeringsnedsatte undersøgelseskommissioner (Farum-Kommissionen, Statsløse-Kommissionen og Skattesags-Kommissionen). Nicolai rådgiver herudover virksomheder inden for professionel sport, i hvilken forbindelse han har ført en række nationale og internationale voldgiftssager.

Nicolai er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
Chambers - Banking & Finance - Foreign expert for Germany