Rasmus Kirk Christensen er specialiseret inden for udbudsretten. Han rådgiver om alle udbudsretlige aspekter og har stor erfaring med udformning af udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsprocesser, styring af indgåede kontrakter samt håndtering af klagesager. Rasmus har et særligt indgående kendskab til evalueringsteknik og -modeller.  

Rasmus bistår ofte ordregivere fra den almene boligsektor. Han rådgiver hovedsageligt om opførelse af almene boliger ved nybyggeri samt indgåelse af rammeaftaler om indkøb af varer og tjenesteydelser, der understøtter boligafdelingernes daglige drift.

Derudover rådgiver Rasmus en bred skare af offentlige myndigheder og virksomheder om statsstøtteret, herunder tilstedeværelsen af uforenelig støtte, mulighederne for fritagelse samt anmeldepligt.