Sarah Maringele rådgiver generelt om EU-ret og international (proces)ret, menneskerettigheder, konkurrenceret og udbudsret.

På det EU-retlige og internationale område har Sarah bl.a. erfaring med rådgivning om traktatens bestemmelser, deres fortolkning samt implementering af EU-retlige bestemmelser.

På baggrund af hendes ph.d. og arbejde med FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder i Geneve har hun erfaring med håndteringen af diplomatiske, politiske, strategiske og juridiske problemstillinger på internationalt såvel som europæisk plan.

Derudover har Sarah erfaring med rådgivning vedrørende konkurrenceretlige problemstillinger, herunder bl.a. i relation til forbuddet mod konkurrencebegrænsende adfærd, fusionskontrol og konkurrenceretlig compliance. Desuden har hun erfaring med digitalisering og teknologi og har afsluttet en LL.M. vedrørende Blockchain og konkurrenceret.