Sebastian Lundsgaard beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager, særligt inden for det erstatnings- og forsikringsretlige område.

Sebastian har tidligere arbejdet med M&A-processer og selskabsret, og han har derfor en særlig force i tvister inden for disse områder.