Søren Stenger beskæftiger sig primært med det insolvens- og finansieringsretlige område, herunder særligt kreditaftaleretlige emner og leasing.

I den forbindelse fører Søren løbende en række retssager herunder vedrørende insolvens, finansiering, leasing og kautionsforhold.