Thorsteen Carstens er chef for Hortens inkassoafdeling. Thorsteen er specialiseret i inkasso og fogedret og har 30 års erfaring med retslig inddrivelse. Han bistår såvel offentlige myndigheder som virksomheder i det private erhvervsliv med inddrivelse af tilgodehavender og har omfattende erfaring med gennemførelse af fogedsager.

Thorsteen har siden 1995 rådgivet om stort set alle aspekter inden for inddrivelse - herunder hvordan virksomheder og offentlige myndigheder kan undgå, at kunder bliver til debitorer, og derved reducerer tab.

Thorsteen kommer fra Danmarks Domstole, hvor han har 10 års erfaring ved fogedretten.

Thorsteen er redaktør på Karnov Online (Erhvervsjura), i Inkasso og Fogedret, ligesom han underviser i Inkasso og Fogedret ved Advokaternes HR og JUC.