Tina Toft har siden 2009 rådgivet om entrepriseret og mange af de plan- og miljøretlige aspekter, der er forbundet med at indhente tilladelser og myndighedsgodkendelser i forbindelse med en arealændring eller opførelse af et byggeri.

Hun har specialiseret sig i at rådgive om de problemstillinger, der opstår i spændingsfeltet mellem miljø-, plan- og byggelovgivningen og fungerer ofte som tovholder og rådgiver på komplekse projekter.

På miljø- og planområdet rådgiver Tina bl.a. offentlige myndigheder og projektudviklere om fx byudvikling og de særlige spørgsmål, som en indsigelse imod en lokalplan eller fx et vedvarende energianlæg kan medføre. Herunder spørgsmål relateret til naturbeskyttelseslovens bestemmelser, fortolkning og udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt korrekt håndtering af de hermed forbundne miljøvurderingsprocesser (vvm/smv).

Tina rådgiver desuden om den plan- og miljømæssige regulering af industrielle aktiviteter, herunder betydningen af støj og lugt i særligt planmæssig sammenhæng.

Derudover har hun indgående erfaring med at bistå sine klienter i rets- og voldgiftssager, og bistår ligeledes sine klienter i klagesager inden for sine specialer.

Herudover holder Tina løbende kurser, herunder senest fx vedrørende håndtering af tilladelser efter miljøvurderingsloven til kommunale vejprojekter.