Vibe Kongsager Carlsson rådgiver primært om danske og internationale M&A transaktioner og bistår blandt andet med tilrettelæggelse af datarumsprocesser, gennemførelse af juridiske due diligence undersøgelser samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumentation. Vibe rådgiver desuden om almindelige erhvervs- og selskabsretlige forhold herunder særligt om medarbejderincitamentsprogrammer.