Vibe Kongsager Klausen rådgiver en række danske og udenlandske virksomheder om samtlige M&A og selskabsretlige problemstillinger.