Andreas Johansen er specialiseret i entrepriseret og har bred erfaring med byggeriets retsforhold. Han repræsenterer parter ved Voldgiftsnævnet, byggeri og anlæg og de almindelige domstole.

Andreas i mere end tre år været tilknyttet anlægget af Cityringen metro i København som intern advokat hos anlægsentreprenøren og har derigennem også opnået betydelig erfaring med fagforeningsforhold mv.

Derudover har Andreas betydelig undervisningserfaring og er tilknyttet faget Erstatning og Kontrakt på den juridiske bacheloruddannelse på Københavns Universitet.