Christian Gregersen bistår fonde og familieejede virksomheder samt andre virksomheder med en tæt ejerkreds. Han har indgående erfaring inden for fonde, herunder med stiftelse, fundatsændringer, organisation og governance, myndighedsforhold, bestyrelsesarbejde, kapitalforvaltning, skatte- og regnskabsmæssige forhold såvel som alle former for donationer; herunder bygninger, forskningscentre, endowment chairs mv.

Christian har endvidere bred erfaring inden for generel erhvervsret og bistår en række klienter med akkvisitioner, frasalg, investeringer, finansiering, ejeraftaler, joint ventures, kommercielle aftaler og tvister om kommercielle forhold.

Christian har betydelig forhandlingserfaring og har gennem årene bl.a. været lead på en række transaktioner samt i relation til stiftelse af markante nye fonde, væsentlige donationer og samarbejder mv.

Christian rådgiver endvidere om tilrettelæggelse og gennemførelse af generationsskifte i relation til aktiver, ejerskab og ledelsesmæssig kontrol.

Christian lægger vægt på altid at have et kommercielt fokus med sigte på, hvordan klientens mål bedst og mest effektivt opnås. Han tilstræber at oversætte komplekse problemstillinger til enkle og praktiske løsninger, som er bæredygtige på både kort og lang sigt.