Christina Bach Rasmussen beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager for danske og udenlandske klienter.  

Hun er specialiseret i erstatnings- og forsikringsret og rådgiver navnlig i sager vedrørende erhvervs- og produktansvar, kontraktansvar, professionelt ansvar, herunder både rådgiveransvar og bestyrelses- og ledelsesansvar, samt ansvar inden for entrepriseforhold. Endvidere rådgiver hun om udarbejdelse og fortolkning af forsikringsvilkår.   

Derudover rådgiver Christina om generelle erhvervsretlige forhold, herunder udarbejdelse af kommercielle kontrakter og risk management.

Christina har tidligere været udstationeret hos AIG, og hun underviser i forsikringsbranchen i udvalgte emner inden for erstatning- og forsikringsret. Derudover er Christina ekstern lektor i faget Civilproces på Københavns Universitet.