Emil Bjørn Rosschou rådgiver danske og udenlandske virksomheder om finansieringsretlige og selskabsretlige problemstillinger. Han beskæftiger sig især med regulatoriske forhold vedrørende tilladelse til og udøvelse af finansiel virksomhed, herunder udbuddet af betalingstjenester og foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Derudover bistår Emil med kredit- og tingsretlige problemstillinger i både dansk og international kontekst.