Emil Spurr Madsen bistår virksomheder og fonde om bl.a. selskabsretlige og kommercielle forhold såsom strukturer for ejerskab og investeringer i virksomheder, ejeraftaler, incitamentsprogrammer og kommercielle kontrakter. Emil rådgiver også om visse regulatoriske forhold og compliance, herunder inden for spil-lovgivningen.

Han har desuden erfaring med konfliktløsning og kommercielle rets- og voldgiftssager, ligesom han fungerer som bisidder i undersøgelseskommissioner.

Emil har blik for at afveje interesserne hos flere stakeholdere, og han tilstræber at levere rådgivning på en enkel, praktisk og effektiv måde, som er bæredygtig på både kort og lang sigt.