Emilie Agerbak Halvorsen beskæftiger sig primært med udbudsret og entrepriseret, herunder gennemførelse af udbudsforretninger, kvalitetssikring af udbudsmaterialer og kontrakter samt rådgivning om entreprise- og udbudsretlige emner og spørgsmål.