Jakob Tingskov er specialist i tvistløsning og retssagsbehandling. Han har stor erfaring med at løse komplekse tvister og behandle grænseoverskridende retssager for både danske og udenlandske klienter.

Jakob repræsenterer ofte banker og større virksomheder i forbindelse med kommercielle og tingsretlige tvister. Herudover rådgiver han om erstatningsret, ligesom han har en betydelig erfaring med insolvensret og derfor ofte bistår klienter i tvister med konkursboer.

Jakob er en erfaren procedør og møder jævnligt i retten. Han har møderet for Højesteret.

Jesper er omtalt i følgende internationale opslagsværker:
Legal 500: Dispute Resolution (Recommended Lawyer)