Jens Lillelund Hammer indgår i Hortens afdeling for fast ejendom og er specialist i
entrepriseret.

Han rådgiver danske og udenlandske parter i bygge- og anlægsbranchen, herunder
ved indgåelse af entreprisekontrakter og rådgiveraftaler samt i forbindelse med håndtering af tvister.

Jens repræsenterer også byggeriets parter i rets- og voldgiftssager, syn og skønssager og i sager om garantiudbetaling ved Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg.

Derudover har Jens stor erfaring med forligsindgåelse, mediation og mægling ved Voldgiftsnævnet, de civile domstole og udenretligt.

Jens har forfattet en række artikler og nyhedsbreve om byggeretlige emner, og afhandlingen ”Springende regres i entrepriseforhold”, der er udgivet i Retsvidenskabeligt Tidsskrift.

Endelig underviser Jens på kurser om aktuelle emner i byggebranchen.