Louise Rude Olesen beskæftiger sig med rådgivning i sager vedrørende skat, moms og afgifter, herunder med førelse af administrative sager og retssager om skatte- og afgiftsmæssige forhold.