Rasmus Heinemann Sørensen yder rådgivning om skatter og afgifter i bred forstand og har dybdegående erfaring inden for blandt andet virksomhedsetablering/overdragelser, hovedaktionærbeskatning, omstrukturering, generationsskifte og rekonstruktioner samt selskabsbeskatning i almindelighed.

Rasmus har flere års erfaring med skatterådgivning af nationale og internationale koncerner.