Sebastian Greva er specialiseret i udbudsretlige problemstillinger og rådgiver om alle aspekter inden for offentlige indkøb.

Sebastian har bistået i en lang række udbud for offentlige myndigheder, herunder bl.a. indkøb af WAN-ydelser, opførelsen af større bygge- og anlægsprojekter, sortimentsudbud samt udbud af fast ejendom.

Derudover har Sebastian erfaring med gennemførelsen af udbud i Grønland, hvor viden om arktiske forhold og særregler har stor betydning for processen.

Sebastian underviser både offentlige og private klienter i alle aspekter af udbudsretten bl.a. vedrørende forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbud af it-ydelser.

Sebastian er desuden ansvarlig for brugen af Hortens udbudssystem udbuddet.dk.

Nyheder