Simone Reinhardt Nielsen rådgiver særligt kommuner og andre offentlige myndigheder inden for en række offentligretlige områder, herunder miljøret, planret, byggeret og de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler. Herudover beskæftiger Simone sig med retssager om den offentlige erstatningsordning for patientsager.

Simone har desuden erfaring med rådgivning om kommunalfuldmagtsreglerne, styrelsesretten og udbudsretlige problemstillinger og har derfor bred erfaring inden for offentlig regulering.