Tina Toft rådgiver offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder om de problemstillinger, der opstår i spændingsfeltet mellem miljø-, plan- og entrepriseretten.

Hun har indgående erfaring med at rådgive om de dele af den kommunale virksomhed, der hører under teknik- og miljøforvaltningen. Hun har bistået offentlige myndigheder i en lang række ekspropriationssager samt sager vedrørende byggelovgivningen. Hun har fx varetaget en løbende sparringsfunktion i relation til håndtering af byggelovgivningen.

På miljø- og planområdet rådgiver Tina bl.a. offentlige myndigheder, projektudviklere og produktionsvirksomheder. Her rådgiver hun fx om de særlige spørgsmål i et projektforløb, som en indsigelse imod et kystbeskyttelsesprojekt eller VE-anlæg kan medføre, herunder spørgsmål vedrørende korrekt håndtering af miljøvurderingsloven, naturbeskyttelsesloven, fortolkning og udarbejdelse af lokalplaner eller generelle forvaltningsretlige principper.

Tina rådgiver om den miljømæssige regulering af industrielle aktiviteter og har erfaring med at varetage de miljøretlige aspekter i en duediligence proces.

Hun bistår klienter i rets- og voldgiftssager og har stor erfaring med at føre sager for nævn og kommissioner inden for sine specialer.

Herudover holder Tina løbende kurser vedrørende seneste praksis inden for det miljøretlige område.