Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er hurtigt blevet en meget stor - og ofte vanskelig - del af virkeligheden for både ordregivere og tilbudsgivere. Vi giver her en introduktion til ESPD og et par fif til, hvordan dokumentet håndteres i praksis.

kontakt

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat