Datatilsynet har de seneste seks måneder foretaget adskillige kommunale og regionale inspektioner og har i den forbindelse udtalt kritik af en lang række forhold vedrørende de inspicerede kommuners og regioners databehandling. Vi giver i denne artikel et overblik over Datatilsynets væsentligste og hyppigste kritikpunkter og kommer med anbefalinger om forberedelse til fremtidige tilsyn.

kontakt

Mads Nygaard Madsen

Partner

Charlotte Kunckel