De fleste organisationer behandler, opbevarer og videregiver store mængder persondata. Persondatareglerne er komplekse, men vi kan tilbyde et compliance-tjek af din organisation, hvor vi kortlægger jeres behandling af persondata og undersøger, om I efterlever persondatalovgivningen.


Forfattere

Mads Nygaard Madsen

Partner

Charlotte Kunckel

Heidi Højmark Helveg

Egil Husum