I en dom fra Vestre Landsret blev en efterskole pålagt at betale erstatning i forbindelse med, at to lærere på en weekendtur havde forsømt at instruere eleverne i brugen af et trangiasæt, hvilket medførte, at en elev pådrog sig alvorlige brandskader. Dommen er udtryk for det hæftelsesansvar, som en skole kan ifalde som følge af lærernes manglende instruktion og tilsyn med eleverne.

Kontakt

Thomas Christian Thune

Director, advokat