Planlovens § 47 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at gennemføre en ekspropriation, når den vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. I denne artikel gennemgår vi betingelserne med fokus på en ganske illustrativ dom.

kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)